Hulp bij PTSS

Speciaal voor hulpdiensten in Nederland en Vlaanderen (politie, brandweer, ambulance personeel) is er een behandeling ontwikkeld die zich specifiek richt op hulp bij PTSS (-klachten).

Onder leiding van een ervaren psycholoog volgt een kleine groep van 4 personen een vierdaags traject in de Belgische Ardennen, gericht op het terugdringen van de klachten, het vergroten van het zelfinzicht en het bieden van handvatten voor een gezonde terugkeer naar de werkvloer.

De behandeling is specifiek ontwikkeld voor collega’s uit alle geledingen bij de politie, brandweer en ambulance en richt zich op werkgerelateerde PTSS-klachten. Dat wil zeggen klachten die zijn ontstaan als gevolg van (ingrijpende) incidenten tijdens de uitvoering van het werk.

Daarnaast is er een speciaal preventie programma voor mensen die wel te maken hebben met klachten gerelateerd aan PTSS, maar waar (nog) geen diagnose is gesteld of de klachten te mild zijn voor de diagnose. In een kleine groep wordt gewerkt aan het terugdringen van de klachten en het verminderen van het stress-niveau, zowel mentaal als fysiek. Zodoende kan een verdere escalatie van de problematiek en daarmee samenhangend ziekteverzuim  voorkomen worden. 

Verder worden er bijeenkomsten georganiseerd die zich richten op de nazorg bij PTSS. Het voorkomen van terugval, hulp bij het oppakken van het dagelijkse leven en werk, en contact met collega’s staan hierbij centraal. De nazorgbijeenkomsten staan nadrukkelijk ook open voor collega’s die elders al een PTSS-behandeling hebben afgerond.

Op deze website vind je meer informatie over de inhoud van de 4-daagse behandeling, de preventie en de nazorg, de locatie, praktische informatie en een introductie van de psycholoog die de behandeling geeft.

Je kunt je online al inschrijven voor de 4-daagse of voor een preventie- of nazorgbijeenkomst.