Nazorg

Nadat een behandeling voor PTSS is afgerond is het belangrijk om het functioneren van die persoon, ook op langere termijn, te blijven monitoren. Zeker wanneer hetzelfde soort werk weer wordt opgepakt of voortgezet is er immers altijd een risico op terugval, waarbij de klachten in meer of mindere mate terugkeren.

Om een dergelijke terugval te voorkomen worden een paar keer per jaar, onder professionele begeleiding van een psycholoog, 3-daagse nazorgbijeenkomsten georganiseerd, waarbij deelnemers uitgebreid stilstaan bij hun huidige functioneren en hun perspectief op de toekomst.

Tijdens deze bijeenkomsten worden ook individuele sessies aangeboden, waarin dieper ingegaan wordt op ervaren knelpunten of problemen.

Voor deze bijeenkomsten is niet relevant welke PTSS-behandeling voorheen is gevolgd. Er wordt ook niet meer ingegaan op het trauma zelf, enkel op de gevolgen voor het dagelijkse leven.

Het met elkaar delen van ervaringen op het werk of in de privésfeer, helpt de deelnemer bij de acceptatie en het leren omgaan met eventuele restverschijnselen van de PTSS na behandeling, en bij de bewustwording van persoonlijke valkuilen.

Er kunnen maximaal 6 personen deelnemen aan een nazorgbijeenkomst.